Regel van derden

Wat is de regel van derden?

De regel van derden is een bekende regel in de fotografie om een interessante compositie in een foto te creëren. De regel gaat er van uit dat een beeld in negen gelijke delen kan worden verdeeld door twee horizontale en twee verticale lijnen op gelijke afstand van elkaar op het beeld te plaatsen.

Regel van derden

Een foto waarbij het onderwerp in het midden wordt geplaatst is niet altijd een spannende foto. Wanneer het onderwerp op het kruispunt van een horizontale en verticale lijn wordt geplaatst (de oranje stippen) dan wordt de foto een stuk sterker en dynamischer. De regel wordt voornamelijk gebruikt om de belangrijke aandachtspunten en de horizon te plaatsen.

Voorbeeldfoto regel van derden

In bovenstaande foto is het gezicht het belangrijkste onderwerp. Deze staat in de foto precies op het kruispunt linksboven waardoor de foto sterker wordt.

De regel van derden wordt vaak als vuistregel gebruikt, maar door van de regel af te wijken kun je in bepaalde situaties nog betere foto's maken. De regel is dus een richtlijn, maar geen verplichting.


Advertenties